Az Európai Folklór Intézet kiadványai

Gyártó: Arcanum
Kiszerelés: doboz
Várható szállítási határidõ: Egy-három munkanap
Jutalompontok: 15
Bruttó ár: 4,989 Ft
Mennyiség:  Kosárba Tesz
Az Európai Folklór Intézet kiadványai
Az Európai Folklór Intézet működésének tizedik évfordulója alkalmából ezen a CD-n teszi közzé kiadványait, melyeket a néprajz és a folklór iránt érdeklődő szakmai és laikus közönségnek ajánl. Az intézet három magyar és egy angol nyelvű könyvsorozata mellett 2000 tavaszától angol nyelvű folyóiratot jelentet meg. A lemez közel félszáz kötetnyi szöveget és képet, valamint zenét és hanganyagot is tartalmaz, teljes szövegű, kereshető adatbázisban.
Örökség sorozat — Az 1999-ben indított, ma a Gondolat Kiadóval közösen jegyzett könyvsorozat köteteiben hiánypótló tanulmányok, régóta hiányzó alapmunkák, gyűjteményes kötetek, konferencia-anyagok, monográfiák jelennek meg.
· Kótyuk Erzsébet: A népi gyógyítás hagyományai egy kárpátaljai magyar faluban
· Elbeszélés és emlékezet. Tanulmányok Istvánovits Márton emlékezetére
Hoppál Mihály — Szepes Erika: A szerelem kertjében — Erotikus jelképek a művészetben és a folklórban
· Pócs Éva: Két csíki falu néphite a századvégen
· Tari János: Néprajzi filmezés Magyarországon
· Lovász Irén: Szakrális kommunikáció
· Kapitány Ágnes — Kapitány Gábor: Magyarság-szimbólumok
· Halász Péter: Bokrétába kötögetem vala — A moldvai magyarok néprajzához
· Demény István Pál: Hősi epika
· Imádságos asszony — Erdélyi Zsuzsanna köszöntése
· Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény I.
· Hoppál Mihály: Folklór és hagyomány. Válogatott tanulmányok
Folklór sorozat — 2000-től Folklór címmel újabb sorozat indult, társkiadója a L’Harmattan Kiadó, melyben a helyi tudás, folklór, szóhagyomány, ének, tánc, zene és más mesterségek emlékei, gyűjtések, azaz hiteles népi szövegek kerülnek kiadásra.
· „Ezen vöfi Könyv a Karsai Mihályé” — Vőfélykönyv Székről
· Bosnyák Sándor: Mit láték álmomban
· A pasa fia és a világszépe — Török népmesék
· Kocsis Rózsi: Nyitott könyv a lelkem…
· Magyar Biblia — A világ teremtése, az özönvíz, Jézus élete s a világ vége napjaink szájhagyományában
· Dede Korkut Könyve — Török eredetmonda
· A három muzsikus cigány — Babos István meséi
· Antalné Tankó Mária: Gyimes-völgyi csángó népi gyógyászat
· Fehér Zoltán: Boszorkány a forgószélben — Szank és Móricgát néphite, népi gyógyászata
· Három vándorló Királyfirul való Historia — A sárospataki kéziratos népmesegyűjtemény (1789)
· Tőzsér Kapcsos Anna: Palócul tanított imádkozni anyám — Egy kazári palóc asszony önéletírása
A népművészet mesterei sorozat azért jött létre, hogy tematikusan sorra véve az egyes folklór és népművészeti ágazatokat a hazai és nemzetközi érdeklődők számára is bemutassa a tehetséges népi alkotókat, előadókat.
· A népművészet táncos mesterei
· Living human treasures in Hungary — Folk Dance
· Tóthné Nagy Amália, a népművészet mestere, csipkekészítő népi iparművész munkássága
· Gila János: Folklórfesztiválok a Duna mentén (1968—81)
Bibliotheca Traditiones Europeae — angol nyelvű könyvsorozat, amelyben hazai szerzők nemzetközi érdeklődésre számot tartó munkái, vagy az intézet által szervezett nemzetközi konferenciákon elhangzott előadások szerkesztett változatai jelennek meg. A sorozat társkiadója az Akadémiai Kiadó.
· Multicultural Europe: Illusion or Reality — Edited by László Felföldi and Ildikó Sándor
· János Sipos: In the wake of Béla Bartók in Anatolia
· Eros in Folklore Edited by Mihály Hoppál
· Kornélia Buday: „The Earth has given birth to the Sky”. Female spirituality in the Hungarian folk religion
Hungarian Heritage 2000—2004 — Évente egy tematikus számmal jelentkező angol nyelvű perodikum. Célja, hogy átfogó képet adjon a tradicionális magyar kultúra és a megújuló folklórhagyományok jelenségeiről. Állandó rovataiban a hagyományos kultúrával foglalkozó jelentősebb műhelyek munkáiról szóló beszámolók, könyvismertetések, kiállítás bemutatók, film és CD-ismertetések kapnak helyet.
EFI Communicationes — a füzetsorozat darabjaiban rövidebb tanulmányok, és az intézet tevékenységéhez szorosabban kapcsolódó UNESCO-határozatok, ajánlások olvashatók. Alsorozatának címe Varia Bibliographica, melyben jeles néprajzkutatók életmű-bibliográfiái, illetve néprajzi tárgyú szakdolgozati és disszertáció-jegyzékek kerülnek kiadásra.
· Ajánlások a hagyományos kultúra és a folklór védelmére (UNESCO Közgyűlés, 1989)
· Európai Folklór Intézet · Célok, feladatok, előtörténet
· Verebélyi Kincső: A folklór jogi védelme
· Irányelvek az „élő emberi értékek” rendszerének alapításához (UNESCO Közgyűlés, 1993)·
Anna-Leena Siikala: Etnikus hagyományok és átalakuló társadalmak — Az identitás keresése —
· Cselekvési terv a szellemi kulturális örökség megóvására és újjáélesztésére (UNESCO Konferencia, 1999)
· Varia Bibliographica · Paczolay Gyula 70 éves
· Varia Bibliographica · A budapesti Egyetemi Néprajzi Intézet szakdolgozatainak és doktori disszertációinak jegyzéke 1934—2004
· Varia Bibliographica · Kríza Ildikó köszöntése
· Varia Bibliographica · Gráfik Imre köszöntése
Sorozaton kívüli kiadványok —
· Mihály Hoppál and Eszter Csonka-Takács: Ethnology in Hungary — Institutional Background
· Authenticity. Whose Tradition?
· Vilmos Voigt and Mihály Hoppál: Ethnosemiotics © Hungary